ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна оферта є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарден Клаб», далі по тексту – «Продавець», яка адресована невизначеному колу осіб, які володіють дієздатністю та необхідними повноваженнями укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин,  далі по тексту – «Договір».

1.2. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення замовлення Покупцем в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електронну пошту) та підтвердженого Продавцем відповідно до умов Договору. Договір, що укладається на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є договором приєднання до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.

1.3. Текст цього Договору є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

1.4. Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь з нижчевикладеними умовами, підтверджуєте те, що такі умови Вам зрозумілі. Тому, уважно прочитайте цей Договір. Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, Ви повинні утриматися від використання Сайту, розміщення Замовлень чи будь-яких інших дій на Сайті.

2. Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі, наведені нижче терміни мають такі значення:

2.1.1. Інтернет-магазин – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину (пункт 8 частина перша статті 3 Закону України «Про електронну комерцію»).

2.1.2. Сайт – інтернет-магазин, який розміщений за адресою www.gardenclub.ua.

2.1.3. Сторони – Продавець і Покупець, які уклали цей Договір на умовах, викладених нижче. 2.1.4. Покупець – фізична або юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на нижчевказаних умовах.

2.1.5. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “Гарден Клаб”, ідентифікаційний код 21094844, місцезнаходження: вулиця Василя Червонія, 39-І/1, м. Рівне, 33003.

2.1.6. Акцепт – створення та підтвердження Замовлення Покупцем, яке в подальшому підтверджене Продавцем.

2.1.7. Замовлення – вибір окремих позицій з переліку Товарів, зазначених Покупцем через форму Сайту та підтверджений Продавцем.

2.1.8. Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину в розділі “Каталог товарів” перелік товарів.

2.1.9. Особистий кабінет – сервіс, за допомогою якого Покупець має можливість отримати інформацію про зроблені замовлення, покупки, статус замовлення, а також про інші активності, що здійснюються Покупцем на Сайті.

2.2. Поняття, що прямо не визначені у розділі 2 цього Договору, повинні тлумачитись відповідно до тексту цього Договору. 

3. Предмет та порядок укладання цього Договору

3.1. Продавець передає, а Покупець приймає та оплачує Товари на умовах Договору.

3.2. Перелік Товару зазначається на Сайті, який час від часу може змінюватись без попереднього повідомлення Покупця.

3.3. Основні характеристики Товару вказуються на Сайті. Якість Товарів має відповідати Гарантії якості, яка доступна за посиланням https://gardenclub.ua/garantiya/ і є невід’ємною частиною цього Договору. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він ознайомився і приймає умови Гарантії якості продукції та упаковки Продавця.

3.4. Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення Покупцем, підтвердженого Продавцем відповідно до умов Договору, як самостійно, так і за допомогою працівника Продавця.

3.5. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

3.6. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.
3.7. Покупець самостійно і за власним бажанням зв’язується з Продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з даним Договором і погоджується з ним.

4. Особистий кабінет

4.1. Створення особистого кабінету

4.1.1. Для зручності користування Сайтом, Покупець може зареєструвати Особистий кабінет на Сайті. Реєстрація Особистого кабінету є добровільною та безкоштовною.

4.1.2. Створення Особистого кабінету на Сайті відбувається шляхом заповнення реєстраційної форми. Ви можете зареєструвати тільки один  Особистий кабінет на Сайті.

4.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

4.3. Покупець, який зареєструвався на Сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

4.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіна і пароля третім особам.

4.5. Оформити замовлення на Сайті можуть як зареєстровані, так і незареєстровані Покупці.

5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму на Сайті, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі “Контакти” Інтернет-магазину.

5.2. Оформити Замовлення на Сайті можуть Покупці, які ввели необхідні дані:

5.2.1. Прізвище, ім’я та по батькові Покупця;

5.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар та спосіб доставки;

5.2.3. Контактний номер телефону;

5.2.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця;

5.2.5. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

5.3. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.
5.4. При оформленні замовлення через працівника Продавця (п. 5.1. Договору) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 5.2 цього Договору.

5.5. Після оформлення Замовлення через працівника Продавця дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

5.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.7. Факт оформлення Замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку Продавцем йому повідомлень про статус його Замовлення та опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців.

Такі повідомлення, пропозиції та опитування можуть надсилатися як у формі SMS-повідомлень, так і за допомогою електронної пошти, а також у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, у тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Покупець має право відмовитися від отримання таких повідомлень.

5.8. У разі, якщо раніше Покупець порушував умови Договору, не приймав доставлене Замовлення без поважних причин, не дотримувався умови оплати, здійснював по відношенню до Продавця або його працівників неетичні або конфліктні на погляд Продавця дії, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від подальшої співпраці з Покупцем, відмовити Покупцю в укладенні Договору та прийманні його Замовлення до виконання.

5.9. Продавець має право в односторонньому порядку анулювати Замовлення Покупця, про що останній повідомляється шляхом SMS-повідомлення або за допомогою електронної пошти, а також у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

5.10. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті  і який перебуває у наявності.

5.11. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

5.12. При відсутності товару на складі, працівник Продавця зобов’язаний проінформувати Покупця про це (по телефону або через електронну пошту).

6. Ціна Товару та порядок оплати Товару

6.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку та зазначаються на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення та не включають вартість доставки. Ціна Товару вказується в національній валюті України – гривні. 6.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було підтверджено (Покупець отримав телефонний дзвінок або інше повідомлення, які підтверджують Замовлення).

6.3. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у національній валюті України – гривні такими способами:

6.3.1. перерахування грошових коштів після підтвердження Продавцем замовлення перед відправкою Товару на банківський рахунок Продавця (онлайн-оплата або за рахунком- фактурою, сформованого автоматично на Сайті);

6.3.2. при отриманні Товару у відділеннях поштових або транспортних компаній за готівковий або безготівковий розрахунок у гривнях у сумі, що відповідає підтвердженому Продавцем Замовленню (післяплата).

6.4. При не надходженні грошових коштів, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення.

6.5. При анулюванні Замовлення або проведенні повернення Товару грошові кошти підлягають поверненню Покупцю.

6.6. Продавець здійснює повернення онлайн-передоплати грошових коштів виключно на поточний рахунок (IBAN) Покупця з якого було здійснено оплату Товару після заповнення Покупцем Заяви на повернення грошових коштів. З формою Заяви можна ознайомитися за нижчезазначеним посиланням: _____________________________.

6.7. У випадку оплати Товару відповідно до рахунку-фактури за реквізитами грошові кошти повертаються на ті реквізити, які вказані Покупцем у Заяві на повернення грошових коштів, або шляхом готівкового повернення грошових коштів у відділеннях поштових або транспортних компаній після заповнення Покупцем вищезазначеної Заяви на Сайті.

6.8. Термін повернення грошових коштів становить до 7 (семи) робочих днів після отримання Продавцем належним чином заповненої Заяви на повернення грошових коштів.

6.9. При повернені грошових коштів Продавець з метою попередження шахрайських дій, вправі вимагати від Покупця дані поточного рахунку (IBAN), з якого було здійснено оплату Товару, та інші необхідні реквізити. В свою чергу Продавець зобов’язується перед Покупцем здійснювати заходи визначені Законом України «Про захист персональних даних».

6.10. Шахрайство (або його спроби) в тому числі з використанням платіжних систем та будь яких інших способів оплати товару та повернення коштів, тягнуть за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Умови доставки замовлення

7.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється наступними способами:

7.1.1. Доставка ТОВ «Нова пошта», АТ «Укрпошта», ТОВ «Делівері»;

7.1.2. Покупець має право вибрати будь-який спосіб доставки відповідно до умов доставки, викладених у розділі Сайту «Оплата/Доставка», в свій регіон виходячи зі своїх уподобань.

7.2 Доставка замовлень здійснюється по території України. Вартість доставки залежить від обраного Покупцем перевізника.

7.3. Вартість доставки Замовлення обраним перевізником, сплачує Покупець.

7.4 Відправлення замовлень здійснюється в термін від 1 до 5 днів від дати підтвердження замовлення Продавцем за наявності товару на складі та на умовах, викладених на Сайті, які є невід’ємною частиною цього Договору. Якщо Покупець не отримує Замовлення в поштовій або транспортної компанії в узгоджений термін, Інтернет-магазин має право анулювати Замовлення без додаткового інформування Покупця.

У разі якщо Замовлення оплачене, вартість анульованого Замовлення повертається Продавцем Покупцю способом, узгодженим між Продавцем і Покупцем або способом, яким Покупцем була здійснена оплата за Товар.

Під час доставки, Замовлення видається Покупцю або третій особі, вказаній в Замовленні у якості Покупця або отримувача.

У випадку неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути видане особі, котра може надати точні відомості про Замовлення. Під час видачи Замовлення перевізник «Нова пошта», «Укрпошта» або «Делівері» має право вимагати документ, котрий засвідчує особу отримувача.

7.5 Посилка доставляється на вказаний Покупцем склад перевізника «Нова пошта», «Укрпошта» або «Делівері». Для отримання посилки необхідно надати паспорт та номер декларації. Номер декларації повідомляється Покупцю будь-яким із способів: по телефону; за допомогою мобільного додатку Viber; відправляється на вказану Покупцем адресу електронної пошти; за допомогою sms-повідомлення, відправленого після відправлення замовлення.
Адреси та телефони відділень перевізника «Нова пошта» вказані на офіційному сайті «Нова пошта»

Адреса и телефони відділень перевізника «Укрпошта» вказані на офіційному сайті «Укрпошта».

Адреса и телефони відділень перевізника «Делівері» вказані на офіційному сайті «Делівері».

7.6. Право власності на замовлений Товар переходить до Покупця після моменту оплати останнім повної вартості Товару і вартості доставки та фактичної передачі Товару Покупцю, що підтверджується підписом Покупця на документах обраного перевізника.

Ризик випадкової загибелі Товару або його пошкодження переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

7.7. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

8. Права та обов’язки сторін

8.1. Продавець зобов’язується:

8.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити виконання повною мірою всіх зобов’язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у розділі 10 цього Договору.

8.1.2. Обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їх конфіденційність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акцептуючи цей Договір, Покупець висловлює згоду і дозволяє Продацю обробляти свої персональні дані, в тому числі: прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, стать, поштову адресу; домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі передачу на території України), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення роботи Сайту, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування товарів на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв’язок, мережа Інтернет. Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Продавцем, можуть бути передані третім особам, яким Продавець може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі Договору, укладеного з такими особами, за умови дотримання вимог чинного законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних і безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Продавець попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цих правил. Покупець має право запросити у Продавця повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку та використання, а також вимагати виключення або виправлення/доповнення невірних або неповних персональних даних, надіславши відповідний письмовий запит на ім’я Продавця  на поштову адресу. Дана Покупцем згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана за допомогою направлення Покупцем письмової заяви в сторону Продавця на поштову адресу.

8.1.3. Продавець поводиться з персональними даними Покупця на умовах, встановлених у Політиці конфіденційності Продавця, яка доступна за посиланням https://gardenclub.ua/privacy-policy/ і є невід’ємною частиною цього Договору. Укладаючи цей Договір, покупець підтверджує, що він ознайомився і приймає умови Політики конфіденційності Продавця.

8.1.4. У разі відмови Покупцем від отримання Товару згідно з п.8.4.4. Договору повернути грошові кошти на вказаний Покупцем розрахунковий рахунок у порядку, на умовах та у строки передбачені цим Договором.

8.2. Продавець має право:

8.2.1. Змінювати цей Договір, ціни на Товар і тарифи на супутні послуги, способи і строки оплати та доставки Товару в односторонньому порядку, розмістивши інформацію про них на сторінках Сайту. Всі зміни набирають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

8.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем. Продавець зобов’язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно запобігати, виявляти, та припиняти такі факти.

8.2.3. Без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки щодо виконання Договору третім особам.

8.2.4. Перед постачанням замовленого Покупцем Товару Продавець має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого Товару. Продавець має право відмовити Покупцю в доставці Товару за відсутності такої оплати.

8.2.5. Продавець має право не здійснювати доставку Товару Покупцю за адресою вказаною при оформленні Покупцем Замовлення.

8.2.6. Використовувати технологію «cookies».

«Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

8.2.7. Отримувати інформацію про ip – адресу відвідувача Сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача і не підлягає передачі третім особам. 8.2.8. Вправі надсилати Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою sms-розсилок, електронної пошти, а також у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram з інформацією про акції і т. д. Періодичність розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

8.2.9. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.8.3.1, п.8.3.2 та п.8.3.3 цього Договору.

8.2.10. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товару:

  • якщо будуть виявлені пошкодження при отриманні Товару, що повертається Покупцем;
  • якщо придбаний Покупцем Товар є належної якості, та включений до «Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)» затвердженому ПКМУ №172 від 19.03.1994 року.

8.3. Покупець зобов’язується:

8.3.1. До моменту укладення цього Договору ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, в тому числі з цінами на Товар, запропонованими Продавцем на Сайті.

8.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцю замовленого ним Товару, у тому числі інформацію фінансового характеру необхідну для здійснення взаєморозрахунків, зокрема щодо повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупцю.

8.3.3. Оплатити замовлений Товар та його доставку на умовах цього Договору.

8.3.4. У момент отримання Товару в поштовій або транспортній компанії Покупець зобов’язаний перевірити його за кількістю, комплектністю та видом відповідно до Замовлення та інформації зазначеної в товаросупровідних документах. У випадку виявлення невідповідності фактичного вмісту відправлення здійсненому Замовленню та/або інформації зазначеній у товаросупровідних документах щодо кількості, комплектності та виду замовленого Товару, Покупець зобов’язаний невідкладно, з залученням представників поштової або транспортної компанії (кур’єра), скласти відповідний Акт щодо невідповідності фактичного вмісту посилки. Претензії щодо невідповідності кількості, комплектності та виду замовленого Товару які не оформлені під час отримання Товару у відділенні поштової або транспортної компанії та не підтверджені її представниками (кур’єром) у відповідному Акті – до розгляду не приймаються.

8.3.5. Не менше ніж протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня отримання Товару зберігати документи підтверджуючі факт придбання Товару (акт приймання-передачі, видаткову накладну, товарний чек, фіскальний чек тощо).

8.4. Покупець має право:

8.4.1. Вимагати від Продавця передачі якісного Товару в порядку, на умовах і в строки передбачені цим Договором.

8.4.2. Звернутися до Продавця у разі виявлення невідповідності Товару, або якщо Товар не задовольнив за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Строк для такого звернення становить 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня отримання Товару. При цьому, обмін Товару належної якості (повернення коштів) провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики (не допущено порушень цілісності його заводської упаковки), а також збережено розрахунковий документ, наданий Покупцю разом з проданим Товаром. У випадку, якщо таке звернення Покупця відбудеться після сплину 15 (п’ятнадцяти) календарних днів від дати отримання Товару, таке звернення не розглядається.

8.4.3. На належний порядок обслуговування Продавцем і захист персональних даних.

8.4.4. Відмовитися від отримання Товару в поштовій або транспортній компанії, у разі невідповідності Товару Замовленню. У разі 100% передоплати Покупець на підставі Заяви на повернення грошових коштів має право на повернення грошових коштів на зазначений Покупцем розрахунковий рахунок.

8.5. Сторони мають право користуватися іншими правами та обов’язки передбаченими чинним законодавством України.

9. Претензії та порядок повернення Товару.

9.1. Після отримання Товарів відповідно до Замовлення, претензії щодо кількості та якості Товару приймаються Продавцем згідно з п. п. 8.3.4., 8.3.5. та 8.4.2. цього Договору.

9.2. Претензії за Договором можуть бути надіслані Покупцем на зазначену в Договорі електронну пошту.

9.3. Розгляд претензій здійснюється Продавцем за наявності документального підтвердження факту купівлі Товару передбаченого цим Договором згідно чинного законодавства України.

9.4. Повернення Товару здійснюється згідно з цим Договором та норм чинного законодавства України.

9.5. Повернення Товару Продавцю проводиться за рахунок Покупця.

9.6. За фактом повернення Товару Продавець повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару Продавцем, у порядку зазначеному у п.п. 6,6, 6.7. цього Договору

10. Форс-мажор

10.1. Будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору.

10.2. «Обставини непереборної сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії органів державної влади України, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої зі Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативно-правових актів, що прямо або опосередковано впливають на яку-небудь зі Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій зі Сторін виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, Сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10.3. Сторона, для якої настали або припинили дію форс-мажорні обставини зобов’язана протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту настання (припинення дії) цих обставин повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором про виникнення (припинення дії) форс-мажорних обставин та передбачуваний термін їх дії. Належним повідомленням Продавця є її офіційний лист на сторінці Сайта з відсиланням на документи, які підтверджують такі дії.

10.4. За відсутності своєчасного повідомлення про виникнення обставин непереборної сили така Сторона втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу виконання (або неналежне виконання) нею своїх зобов’язань за цим Договором.

10.5. Факт впливу форс-мажорних обставин на виконання Стороною своїх зобов’язань підтверджується документом Торгово-промислової палати України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

10.6. У разі якщо термін дії обставин непереборної сили продовжує свою дію більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

11. Відповідальність сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Продавець несе відповідальність за схоронність Товару до моменту передачі Товару транспортній (поштовій компанії) для подальшого його відправлення Покупцю.

11.3. Продавець не несе відповідальності за:

11.3.1. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

11.3.2. недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцю, внаслідок порушення останнім умов поводження або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили; 11.3.3. незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей та екрани інших електронних пристроїв через які здійснюється Замовлення Товару (смартфони, планшети, тощо);

11.3.4. зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення; 11.3.5. порядок, способи та цілі (мету) подальшого використання Товару Покупцями після його придбання;

11.3.6. затримку і перебої в наданні послуг (обробки Замовлення і доставці Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

11.3.7. протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

11.3.8. передачу Покупцем своїх логіна і пароля третім особам.

11.4. Покупець несе відповідальність:

11.4.1. за достовірність зазначеної при оформленні Замовлення інформації;

11.4.2. за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених вимог. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні Замовлення) та подальшої оплати Товару Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».


12. Авторські права.

12.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину, є власністю (користується на законних підставах) продавця та /або його постачальників і виробників Товару.

13. Дія Договору

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти – підтвердження Замовлення) і діє до повного належного виконання Сторонами, взятими на себе за ним зобов’язаннями.

13.2. Цей Договір може бути достроково припинено з підстав та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Сторони погоджуються, що всі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, що застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів сумлінності, розумності і справедливості.

14. Інші умови

14.1. Всі спори, що виникають у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів або в порядку передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами України. 14.3. Використання Сайту для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

14.5. Продавець має право змінювати цей Договір, ціни на Товар, способи, строки оплати і доставку Товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набирають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

14.6. Пропозиції, зауваження та претензії за цим Договором, а також Заяви на повернення коштів можуть бути надіслані Покупцями:

  • на електронну пошту: info@gardenclub.ua.
  • на поштову адресу: вул. Василя Червонія, 39-І/1, м. Рівне, 33003.